Trafikkopplæring

Ta førerkortet hos Ingeborgs Trafikkskole

Praktisk informasjon

 Vi tilbyr opplæring både på manuell- og automatgiret bil. Opplæringen er den samme. Kjører du opp på automat er førerkortet kun gyldig for dette. Dersom du senere ønsker å utvide til manuell kreves kun en ny førerprøve, ikke full opplæring.

Klasse B

Personbil

Opplæringen klasse B består av 4 trinn. 

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs

Trinn 2

Grunnleggende kjøring

Trinn 3

Trafikal del

Trinn 4

Avsluttende opplæring

Førerprøven

Før du kan avlegge praktisk prøve må du bestå teorieksamen. Teorieksamen kan du avlegge ved trafikkstasjonen fra den dagen du er 17,5 år. Det er lurt å avlegge teorieksamen så tidlig som mulig. Time til den teoretiske prøven må bestilles på vegvesen.no Her må du også søke om førerkort før du kan avlegge den teoretiske prøven.

Prøven kan utføres på alle trafikkstasjoner.

Den praktiske førerprøven kan du avlegge tidligst den dagen du fyller 18 år. For at vi skal kunne bestille førerprøve til deg må du logge inn på vegvesen.no og gi oss fullmakt under. 

Bestill opplæring

Klasse BE

Personbil/varebil med tilhenger

Opplæring

Fra og med 13.01.2013 innførte myndighetene nye regler for ervervelse av førerkort. Den nye Læreplanen omfatter alle førerkortklasser. 

Bestill opplæring

Klasse B96

Opplæring

Fra og med 13.01.2013 innførte myndighetene nye regler for ervervelse av førerkort. Den nye læreplanen omfatter alle førerkortklasser.

Ved utvidelse fra klasse B til B kode 96 skal eleven gjennomføre trafikkopplæring som for klasse BE. Dokumentert fullført obligatorisk opplæring.

Bestill opplæring

Trenger du hjelp med teorien?

Da lærerplanen ble revidert i 2005 forsvant obligatorisk teorikurs dessverre, trafikalt grunnkurs og sikkerhetskurs på veg ble tilført den nye lærerplanen. Nå skulle alle lese seg opp selv før den teoretiske prøven på Statens vegvesen.  Men det er faktisk ikke alle som klarer å lære seg teorien på egen hånd. Av ulike grunner. Gjennom årene ser vi stadig flere som sliter og kaver med teorien. De stryker gang på gang, blir frustrert, det blir dyrt og noen gir helt opp.  
 
Derfor har jeg tilbud om teorihjelp/kurs til den som ønsker teorihjelp. Dette blir et kurs som ikke er nevnt i lærerplanene, så vi står faktisk helt fritt til å ta opp de temaene dere selv ønsker.  

Kontakt oss